Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Vytvorené pomocou Midjourney

Budovanie dôvery je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete, kde nové metódy a prístupy neustále vstupujú do popredia, sa dôvera stáva nenahraditeľným základom úspechu.

Zhrnutie:

  1. Dôvera je kľúčom k úspechu v dnešnom dynamickom svete.
  2. Identifikácia prekážok a motivácií je základom pre účinné riešenia.
  3. Zameriavame sa na systémové zmeny spolu s behaviorálnymi aspektmi.
  4. Transparentné testovanie navrhnutých riešení pomáha budovať a upevňovať dôveru.

V dnešnom dynamicky sa meniacom svete, kde nové metódy a prístupy neustále vstupujú do popredia, sa dôvera stáva nenahraditeľným základom úspechu. V našom úsilí o budovanie a posilňovanie spoľahlivých vzťahov sa zameriavame na budovanie dôvery voči účinnosti behaviorálnej vedy a inovatívnych prístupov. Naša stratégia je jednoduchá, ale účinná: zdôrazňujeme dlhodobé účinky zásahov a detailne analyzujeme prekážky a motivácie občanov v konkrétnych oblastiach.

Ako vyzerá naša práca?

Ako dosahujeme tieto ciele? Postupujeme systematicky a premyslene. Analyzujeme existujúce procesy s cieľom ich optimalizovať a dosiahnuť pozitívne zmeny. Samotný proces je totižto rovnako dôležitý ako dosiahnuté výsledky. Aktívne počúvame názory a vnímame potreby občanov, aby sme formovali prístupy, ktoré úplne zodpovedajú ich očakávaniam. Skutočná sila spočíva v identifikácii prekážok a motivácií ovplyvňujúcich ľudské správanie. Na tomto poznaní vyvíjame účinné riešenia, ktoré sa neobmedzujú len na behaviorálne aspekty, ale zahŕňajú aj systémové zmeny. Uvedomujeme si, že tieto dva aspekty sú úzko prepojené, a preto sa snažíme vytvárať komplexné prístupy, ktoré sa nezameriavajú len na zmenu správania, ale aj na transformáciu systémov, v ktorých tieto riešenia pôsobia.

Prečo je dôležité pilotovanie projektov

Experimentovanie a pilotovanie projektov tvoria kľúčové prvky nášho prístupu. Uvedomujeme si, že predtým, než môžeme implementovať celoplošné zmeny, je nevyhnutné tieto nové prístupy testovať na nižšej úrovni. Preto sa zameriavame na pilotovanie projektov, ktoré nám umožňuje získať cenné informácie o účinnosti našich riešení a identifikovať potenciálne problémy. Tieto pilotné projekty nám poskytujú priestor na experimentovanie a prispôsobovanie sa, aby sme dosiahli účinné výsledky.

Projekt integrovanej starostlivosti je skvelým príkladom nášho prístupu. Momentálne sa sústredíme na fyzickú integráciu zdravotnej a sociálnej starostlivosti a na modernizáciu infraštruktúry a vybavenia (viac info tu). Neskôr sa budeme zaoberať aj virtuálnou integráciou, pretože náš cieľ je nielen odstraňovať prekážky, ale aj meniť prostredie, aby sme dosiahli skutočné a udržateľné zmeny. Všetky naše projekty majú dlhodobé ciele a musia pružne reagovať na meniace sa podmienky, pretože to, čo je dnes účinné, môže byť zajtra prekonané.

Edson Junior (Unsplash)

Neberme si príklad z turistických pascí

Odmietame krátkodobé riešenia, ktoré by mohli poškodiť dôveru. Táto filozofia sa uplatňuje najmä pri jednokolových rozhodnutiach, o ktorých sme už hovorili v minulom blogu o mentalistoch a čarodejníkoch. S osobným záujmom o cestovanie si uvedomujem, že jednokolové rozhodnutia sú často charakteristické pre takzvané „turistické pasce“. Tieto podniky sa zameriavajú na rýchly zisk a zanedbávajú budovanie dlhodobých vzťahov a dôvery so svojimi zákazníkmi. Ich hlavným cieľom je prilákať čo najviac turistov, pričom sa pravdepodobne nezaujímajú o ich návratnosť. Tieto podniky často využívajú triky a manipulatívne praktiky na lákanie turistov k nákupu ich tovarov alebo využitiu ich služieb. Aj keď môžu dosiahnuť okamžitý zisk, dlhodobé dôsledky môžu byť škodlivé. Zákazníci sa neskôr môžu cítiť zmanipulovaní a sklamaní, čo môže narušiť dôveru a povesť týchto podnikov.

Výsledkom môže byť potreba rebrandingu (vo verejnej správe to však nie je možné), aby sa vyhli negatívnym dôsledkom minulých praktík a mohli začať znovu pod novým menom. S rozvojom internetu a sociálnych médií majú dnešní turisti jednoduchší prístup k hodnoteniam a recenziám podnikov. Radi si vyberú podniky s pozitívnou povesťou a pozitívnymi recenziami, pretože sa snažia vyhnúť podnikom so negatívnymi skúsenosťami. Tento trend viedol k vzniku rôznych aplikácií a online platforiem, ktoré umožňujú turistom rýchlo porovnávať hodnotenia rôznych podnikov a uskutočňovať informované rozhodnutia. Týmto smerom sa v praxi uberá aj aplikácia behaviorálnej vedy.

Ako dôležitá je dôvera v našej práci?

Náš hlavný cieľ spočíva v budovaní pevných základov dôvery v spoločenstvách a organizáciách, s ktorými spolupracujeme. Dôvera je kľúčová pre úspešné zavedenie nových prístupov a ich prijatie. Aktuálne pôsobím ako odborník pri vypracovaní štúdie “OECD Principles for embedding BeSci in policymaking”, kde zdôrazňujem medzi iným aj tento princíp. Naša snaha o budovanie dôvery je hnacím motorom našej práce. Veríme, že keď ľudia budú veriť v účinnosť behaviorálnej vedy a inovácií, otvoria sa dvere pre skutočné zmeny. Naša vízia je jasná: chceme vytvoriť prostredie, kde dôvera bude kľúčová pre úspech a spokojnosť pre všetkých.

O autorovi
Ing. Lukáš Sekelský, PhD.

Pôsobí na Ministerstve zdravotníctva SR a vedie Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve, ktoré sa skladá z Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu (BEET). V tejto funkcii vedie rôzne projekty v oblastiach ako je integrovaná starostlivosť, duševné zdravie, lieková politika, darcovstvo krvi a ďalšie.