Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Školenie k Buddy systému

Projekt študentskej rovesníckej duševnej podpory

24.-25.8. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / východ

4.-5.9. Slovenská technická univerzita v Bratislave / Fakulta elektroniky a informatiky- BA / západ 

Program


Školenie k Buddy systému

Harmonogram školenia

Organizátor

Lenka Abrinková

Lenka Abrinková

je odborníčkou v oblasti psychológie so špecializáciou na témy reziliencie, psychohygieny a rizikového správania adolescentov. Aktuálne pôsobí v Univerzitnom poradenskom centre na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je hlavnou školiteľkou v projekte buddy systému.

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva MZ SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky aspekty ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Našim hlavným cieľom je tak sprístupniť najnovšie medicínske poznatky pre všetkých.

Čo vám prinesie participácia na projekte?

Byť súčasťou inovácii v oblasti duševného zdravia
Vyškolenie zamestnancov
Benefit pre študenstvo

Prihlasovanie je ukončené