Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Kick-off meeting: Buddy systém

Projekt študentskej rovesníckej duševnej podpory

Online cez Teams

22.6.2023

10:00 – 11:00

Program Workshopu


Čo je to Buddy systém?

Predstavenie metodiky

Diskusia a prihlásenie sa do projektu

Ako viem, že kick-off meeting je pre mňa?

1 / 3

Si zamestnanec vysokej školy?

2 / 3

Kde pôsobíte v rámci inštitúcie?

3 / 3

Zaujíma ťa oblasť duševného zdravia?

Organizátior

Ing. Lukáš Sekelský, PhD.

Pôsobí na Ministerstve zdravotníctva SR a vedie Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve, ktoré sa skladá z Behaviorálneho a experimentálneho ekonomického tímu (BEET). V tejto funkcii vedie rôzne projekty v oblastiach ako je integrovaná starostlivosť, duševné zdravie, lieková politika, darcovstvo krvi a ďalšie.

Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím (beet), oficiálne pôsobiaci na Ministerstve zdravotníctva MZ SR ako Odbor inovatívnych prístupov v zdravotníctve. Poslaním beet je prinášať do slovenského zdravotníctva overené princípy a riešenia vychádzajúce z poznatkov behaviorálnej vedy. Veríme, že využívaním prístupov zohľadňujúcich všetky aspekty ľudského správania dokážeme skvalitniť slovenské zdravotníctvo. Našim hlavným cieľom je tak sprístupniť najnovšie medicínske poznatky pre všetkých.

Čo vám prinesie participácia na projekte?

Byť súčasťou inovácii v oblasti duševného zdravia
Vyškolenie zamestnancov
Benefit pre študenstvo