Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Zápisník zdravia - pomôcka nielen pre rodičov

V beete nezabúdame ani tých najmladších a ich rodičov. Zápisník zdravia slúži na výmenu informáciu o lepšiu starostlivosť o zdravotný stav dieťaťa.

Rodičovstvo je náročná cesta plná povinností, najmä čo sa týka zabezpečenia zdravia a pohody dieťaťa. Ochrana zdravia, prevencia ochorení, diagnostika, liečba a dodržiavanie pokynov lekárov sú dôležitou súčasťou spoločenského záujmu. 

V tomto blogu sa zameriame na význam projektu Zápisníka zdravia ako pomôcky pre rodičov a pediatrov. V zahraničí využívajú podobné zdravotné zápisníky napríklad v Spojenom kráľovstve kde sa knižka volá My Personal Child Health Record, či v Austrálii (My First Health Record). Pôvodne sme projekt Zápisník zdravia vyvíjali s cieľom uľahčiť komunikáciu medzi rozvedenými rodičmi, ktorí medzi sebou nemohli alebo nechceli komunikovať. 

Ako naučiť komunikovať rozvedených rodičov?

Komunikácia medzi rozvedenými rodičmi alebo oddelenými partnermi, ktorým je dieťa zverené do striedavej starostlivosti je často komplikovaná a poznačená hádkami. Výmena dôležitých informácií o zdravotnom stave dieťaťa preto môže byť pre rozvedených rodičov problémom. Zápisník zdravia bol navrhnutý ako riešenie, aby títo rodičia mohli jednoduchšie a efektívnejšie komunikovať a získavať informácie o zdraví svojho dieťaťa

Počas pilotnej fázy – tá prebiehala medzi dobrovoľne zapojenými všeobecnými lekármi pre deti a dorast – sme však zistili, že nápad nezískal dostatočnú podporu od pôvodnej cieľovej skupiny, teda rozvedených rodičov s problematickou komunikáciou.

Príčinami negatívneho postoja k Zápisníku zdravia boli hlavne tieto dôvody:

  • rozvedení rodičia, ktorí spolu nechcú komunikovať alebo komunikujú málo, odmietajú informácie o zdravotnom stave ich dieťaťa poskytnúť druhému rodičovi (bývalému partnerovi).

 

  • väčšina z nich však vnímala Zápisník zdravia ako dôvod na ďalší spor medzi nimi, čo spôsobilo neochotu zapojiť sa.
 

Avšak rozvedení rodičia, ktorí spolu dobre vychádzajú a komunikujú označili Zápisník zdravia za užitočný nástroj. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zmeniť prístup a projekt sme rozšírili na všetkých rodičov bez ohľadu na ich rodinný stav, vďaka čomu sa Zápisník zdravia, teda vymieňanie informácií o zdravotnom stave dieťaťa, stane univerzálnou pozitívnou sociálnou normou a nie nástrojom určeným pre špecifickú skupinu rodičov.

Zameranie sa na všetkých rodičov

V súčasnosti je projekt Zápisník zdravia stále v ďalšej pilotnej fáze a v prípade pozitívnej spätnej väzby, ktorú budeme analyzovať koncom roka 2023, budeme pracovať na jeho celoplošnom zavedení. Prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sme do projektu zapojili centrá pre deti a rodiny a materské škôlky. Tieto zariadenia zápisníky následne rozdistribuovali rodičom detí, ktoré ich navštevujú. Tu sme sa už stretli s pozitívnou odozvou a ocenením významu zápisníku. Hlavne rodičia menších detí označili zápisník ako užitočný.

Zápisník zdravia slúži ako neoceniteľný nástroj pre rodičov a lekárov, ktorý umožňuje efektívne riadiť zdravie a pohodu dieťaťa. Tým, že poskytuje komplexný prehľad (to, čo všetko sa nachádza v Zápisníku zdravia nájdete tu) o zdravotnej anamnéze, zabezpečuje kontinuitu starostlivosti, včasné zásahy a posilnenie postavenia rodičov. Jeho význam pri podpore zdravia dieťaťa a uľahčovaní spolupráce medzi rodičmi a zdravotníckymi pracovníkmi by sme nemali preceňovať.

Cieľom nie je len mať informácie o zdravotnom stave dieťaťa na jednom mieste, ale taktiež chceme motivovať rodičov, aby aktívne participovali na zdraví a zdravom životnom štýle svojho dieťaťa. 

Ďalšie kroky

Na základe potreby vyplývajúcej zo spätnej väzby sa sústredíme aj na vytvorenie online verzie zápisníka, čo nám umožní poskytnúť ho ešte väčšiemu počtu rodičov, vrátane ďalších rodinných príslušníkov alebo opatrovníkov, ktorí sú poslaní na starostlivosť o dieťa a potrebujú byť informovaní o jeho zdravotnom stave pri neprítomnosti rodičov. Tento projekt nám znova ukázal, aké dôležité je testovať nové politiky a intervencie s cieľom úspešne zaviesť napríklad aj Zápisník zdravia do praxe a dosiahnuť jeho široké využitie. 

O autorke
Monika Kállaiová

Členka behaviorálneho a experimentálneho tímu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Zameriava sa na projekt "Zápisník zdravia" a aktívne prispieva k manažmentu ostatných projektov tímu.