Vážení rodičia,

Vážení náhradní rodičia/Vážení opatrovníci,

ďakujeme Vám pekne, že ste sa zapojili do projektu Zápisník zdravia. V rámci prieskumu prvotnej spätnej väzby a získania Vášho názoru na zápisník, ktorý držíte v rukách, Vás prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka (trvanie max. 2-3 minúty).

Vyplnením osobných údajov v tomto dotazníku udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely prieskumu v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle GDPR