Feedback k workshopu

Využívanie behaviorálnych nástrojov v projektovom manažmente