Dní
Hodín
Minút
Sekúnd

Pozvánka na workshop

Využívanie behaviorálnych nástrojov v projektovom manažmente

Online

21. September 2023

10:00 – 11:00

Program Workshopu


Behaviorálne bariéry, s ktorými sa stretávame pri projektovom plánovani a manažmente projektov

Pre-mortems a ako ich vieme využívať

Behaviorálne nástroje a taktiky, ktoré zlepšujú projektový manažment

Lektorka workshopu

Martina Fehérová

Expert na aplikáciu behaviorálnej ekonómie do praxe

Odborníčka na behaviorálnu ekonómiu, ktorá aplikuje behaviorálne prístupy pre štátnu správu v Austrálii, taktiež vedie vlastný predmet zameraný na experimentálnu a behaviorálnu ekonómiu na prestížnej The University of Sydney.

Čo vám prinesie účasť na workshope?

Vedomosti

Získajte nové vedomosti o behaviorálnom prístupe

Praktické zručnosti

Ukážeme vám ako viete tieto vedomosti aplikovať do praxe

Workshop

Kapacita obsadená