Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Od myšlienky po realitu, alebo aký je príbeh rovesníckej podpory: Buddy systému

Od myšlienky po realitu, alebo aký je príbeh rovesníckej podpory: Buddy systému

Buddy System Training at FEI STU (4-5.9.2023) From idea to reality, or what is the story...

Budovanie dôvery je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Budovanie dôvery je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Building trust is more important than ever In today's dynamically changing...

Mentalisti a iní kúzelníci alebo aplikácia behaviorálnych intervencií v praxi

Mentalisti a iní kúzelníci alebo aplikácia behaviorálnych intervencií v praxi

Created by Midjourney Mentalists and other magicians or the application of behavioral interventions in the practice of Behavioral Science ...