Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Internet  a sociálne  siete  zásadným  spôsobom ovplyvňujú  spôsob,  akým  sa  ľudia  dostávajú  k informáciám  o zdraví, o rôznych  chorobách  alebo  možnostiach  prevencie.  K tradičným  zdrojom  informácií  ako  sú  lekári,  printové  médiá, knihy, škola alebo rodina a známi, neustále pribúdajú v online prostredí úplne nové zdroje rôznorodej kvality.

Pre mnohých ľudí sa práve internet a sociálne siete stali kľúčovým zdrojom informácií o zdraví a zdravotnej  starostlivosti. To má veľký vplyv na rozmanitosť a kvalitu informácií, na základe ktorých sa ľudia rozhodujú o svojom zdraví. V mnohých prípadoch sú to práve nepresné alebo vedecky nepodložené informácie, prípadne účelové dezinformácie, ktorým sa v prostredí sociálnych sietí darí najlepšie.

Je  dôležité, aby  ľudia  neboli  zahltení  veľkým  množstvom  informácií,  ale  aby ich daná informácia výstižne a pravdivo informovala prostredníctvom stručného textu a najmä, aby informácie, ktoré sa k nim dostanú boli z overených zdrojov.

Počas pandémie COVID-19 sme k téme dezinformácií vypracovali štúdiu „Dezinformácie v slovenskom zdravotníctve z pohľadu lekárov“.

  • výsledkom štúdie je návrh odporúčaní a opatrení, ktoré by malo zaviesť Ministerstvo zdravotníctva SR, aby pomohlo lekárom v boji proti šíriacim sa dezinformáciám
  • odhalila taktiež najčastejšie dezinformácie šíriace sa v našom zdravotníctve
  • štúdia následne slúžila ako podklad pre lepšie nastavenie a posilnenie komunikácie ministerstva s verejnosťou ohľadne ochranných opatrení a očkovacej kampane proti ochoreniu COVID-19

Online hry sa v rýchlo vyvíjajúcom sa svete prispôsobujú potrebám spoločnosti a vývojom situácií. Jednou z nich je aj online hra, ktorá je vedená pod záštitou nášho zahraničného partnera.

  • City, University of London spolupráca so zahraničným partnerom vo vývoji hry týkajúcej sa kritického myslenia v otázke dezinformácií
  • gamifikácia ako novodobý nástroj k cielenému konštruktívnemu budovaniu rozhodovania a schopnosti rozlišovať medzi faktami a dezinformáciami hravou formou
  • edukácia v otázke dezinformačných správ
  • launching 2023