Behaviorálny a experimentálny ekonomický tím MZSR

Darcovstvo krvi

Krv je vzácna tekutina, ktorá sa dá získať iba darovaním od iného človeka. Jedným darovaním je možné zachrániť naraz niekoľko ľudských životov. Téme darcovstva krvi sa náš tím venuje už od roku 2019 kedy sme pre Národnú transfúznu službu SR (NTS SR) vypracovali štúdiu „Skvalitnenie darcovstva pre NTS SR“, v ktorej sme zisťovali, aké faktory vplývajú na motiváciu ľudí darovať krv a ako vybudovať pravidelný návyk darovať u prvodarcov, aby bol zabezpečený neustály prísun potrebnej krvi.

 • veľkosť vzorky: 3205
 • dotazníkový prieskum
 • miesto prieskumu: 5 odberových miestach NTS

 

 • veľkosť vzorky: 325
 • laboratórny experiment
 • miesto experimentu: Masaryková univerzita v Brne
 • finančná odmena za účasť na experimente

 

 • zistili sme aké faktory vplývajú na motiváciu ľudí darovať krv
 • ako vnímajú a hodnotia samotní darcovia darovanie krvi
 • že prítomnosť voľby darcu, či pomôže jednému alebo viacerým subjektom zvyšuje ochotu darovania krvi
 • krv a plazma je darcami považovaná za substitút
 • zlepšenie organizácie darovania je dôležitý na zvýšenie počtu darovaní (zavedenie behaviorálneho registra darcov a automatizovaného elektronického zasielania pozvánok)
 • je efektívny nástroj k zjednodušenému manažovaniu darovania krvi/krvnej plazmy
 • umožní kontinuálne sledovať, testovať a zlepšovať odber krvi a krvnej plazmy na Slovensku pomocou zvyšovania efektívnosti odberu, znižovania nákladov na komunikáciu s darcami a zvyšovania spokojnosti darcov
 • odbremení administratívnych pracovníkov NTS SR aj samotných darcov
 • nastavenie automatizovaného zasielania pozvánok darcom na základe aktuálnych potrieb zásob krvi/krvnej plazmy NTS SR
 • pozvánky zaslané na mieru každému darcovi na základe preferencii, ktoré zadal pri registrácii (ako často chce darovať; čo chce darovať krv/krvnú plazmu; akou formou chce byť oslovený SMS/e-mail)

Počas prvej vlny pandémie COVID-19 sme spolu s NTS SR hľadali spôsoby ako zastabilizovať zásobovanie krvou, nakoľko nastal problém, že počet darcov začal prudko klesať kvôli strachu ľudí z nakazenia sa ochorením a zo zavedených ochranných opatrení, nevedeli či môžu ísť darovať krv počas vyhlásenia mimoriadnej situácie na Slovensku.

 

 • nastavenie mediálnej výzvy zvýšenia darcovstva krvi
 • nastavenie komunikácie výzvy cez sociálne siete (infografiky)
 • odporúčané opatrenia pre dlhodobé zastabilizovanie krvnej zložky pre NTS SR
 • sledovanie faktorov vplývajúcich na dobročinné prispievanie charitatívnym organizáciám
 • záverom je, že možnosť vybrať si koľkým charitám človek pomôže zvyšuje frekvenciu a motiváciu ľudí správať sa prosociálne
 • odporúčania pre NTS SR nerozdeľovať darcov na darcov krvi a darcov plazmy ale dať im vždy možnosť voľby čo chcú darovať
 • sciencedirest.com/science/article/abs/pii/S0165176522002397
 • Národná transfúzna služba SR
 • Masarykova univerzita v Brne
 • MSMG, Macquarie University in Sydney, Australia
 • University of Sydney, Australia
 • Ekonomická univerzita v Bratislave

Lepšia koordinácia procesu darovania pre rýchlejšie doplnenie požadovaných zásob krvi a krvnej plazmy a dosiahnutie nákladovej efektívnosti, najmä v čase ich nedostatku. A získanie sebestačnosť Slovenskej republiky vo výrobe liekov z plazmy a zachovanie sebestačnosti v odbere celej krvi.